St christoffel Roermond
Image default
Gezondheid

Hoe belangrijk is sociaal emotionele ontwikkeling?

Door het gedrag te observeren van mensen met een verstandelijke beperking kunt u beter op veranderende gemoedstoestanden inspelen. We vertellen in deze blog over de verschillende benamingen, trainingen en mogelijkheden voor u.

Groei

Mensen zonder een verstandelijke handicap kennen een emotionele ontwikkeling in de loop van hun leven, hierdoor brengen ze steeds vaker onder woorden wat hen bezighoudt, denk hierbij aan het bespreken van verdriet, vreugde en twijfels. Verder worden ze voortdurend zelfstandiger, maken eigen beslissingen en kiezen een pad voor de toekomst. Het leven van iemand die minder geestelijke vermogens heeft, ziet er anders uit. We tonen aan welke informatie u gebruikt om het effectiefst te handelen als u het lastig vindt om te anticiperen.

Handleiding

Seo sociaal emotionele ontwikkeling staat voor een methode waarmee u vaststelt wat de beste aanpak is om onder andere met een client om te gaan. Wanneer u namelijk weet in welke van de vijf fasen iemands cognitieve vaardigheden verkeren, wordt het makkelijker om een vervolgstap te zetten. Daarnaast hoeft u niet in een keer op de hoogte zijn van ieder ontwikkelingsstadium, want we begeleiden u graag in onze training, waardoor u continu meer inzichten verwerft.

Lesstof

We benadrukken vooral tijdens een lesmoment de praktische kant. Zo neemt u de houding aan om een positieve bijsturing te veroorzaken in plaats van groter onbegrip. De ondersteuning verloopt hiermee eenvoudiger, omdat u de technieken die onze coaches voordoen, navolgt om scherper in te schatten wat er aan de hand is en wat uw rol is. Dat komt door de uiteenlopende oefeningen zodat geen enkel vraagstuk een verrassing is. Kortom: na een training behoort u bij de deskundigen.

Investeer in uzelf

We adviseren u tenslotte om u aan te melden voor toekomstige trainingsdagen die prijken in onze agenda vanwege de groei die u vervolgens doormaakt. De vraagtekens over dit thema draait u namelijk om in heldere antwoorden om daarna een persoon te helpen. Daarnaast is iedereen uniek, dus door te luisteren naar een docent begrijpt u welke woorden en acties werken voor een bepaalde gedragsvorm.
Met andere woorden: verstevig uw potentie en daaruit laat u anderen ontplooien in specifieke gevallen.