St christoffel Roermond
Image default
Arts / Photography

Het nut van vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten.

Precies 150 geleden werd er in Nederland de eerst (officiële) landelijke vakbond opgericht. In 1866 werd namelijk de landelijke bond van typografen opgericht. Voor deze tijd waren er natuurlijk al lokale vakbonden die ervoor zorgden dat het mogelijk was om enkele afspraken met betrekking tot het salaris van de werknemers van de bond af te spreken. Dit was echter natuurlijk niet genoeg als men kijkt naar de omstandigheden waarin en de hoeveelheid uren die de werknemers moesten maken per dag.

Vandaag de dag zorgen de vakbonden hier nog steeds voor. De reden voor het ontstaan van de eerste vakbond is nog steeds zichtbaar in alle vakbonden ter wereld en dat is dat men sterker staat als zij samen werken. Een vakbond zorgt er namelijk voor dat alle werknemers die bij de bond is aangesloten/ in dezelfde branche werkzaam is, voldoende betaald krijgt voor zijn/ haar werkzaamheden en werkzaam is in de best mogelijke omstandigheden (frisse lucht, verzekeringen, etc.). Een vakbond zorgt ervoor dat de arbeidsovereenkomsten worden nageleefd door de werkgevers. Alle afspraken met betrekking tot een arbeidsovereenkomst, zoals het minimumloon en de arbeidsomstandigheden, zijn per branche opgenomen in algemene arbeidsovereenkomsten. Deze algemene arbeidsovereenkomsten staan bekend als Collectieve Arbeidsovereenkomsten. In de volksmond worden deze collectieve arbeidsovereenkomsten ook wel aangeduid als een cao.

Zoals eerder al aangegeven geldt een cao per branche. Zodoende zijn er dus veel verschillende cao’s, zo is er bijvoorbeeld een cao-bouw, maar is er ook een cao Schilders. De vakbond zorgt ervoor dat iedere cao wordt nageleefd door de werkgevers die actief zijn in de desbetreffende branche en indien dit niet het geval is dan grijpt de vakbond in. Dit kan door middel van stakingen, maar ook op andere manieren zoals het aanklagen van de overtreders.

Mocht u meer willen weten over het nut van een cao of een vakbond, dan kunt u altijd terecht op de website van CBBS of u kunt bellen met een van de medewerkers van het bedrijf.

http://www.cbbs.nl